سنگ مزار مرمر سبز 223

تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سبز در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری
همراه با ابزار دور CNC