سنگ مزار مرمر سبز 03

تومان۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سبز در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری