سنگ مزار مرمر آبی 173

تومان۱۹,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر آبی در ابعاد 170 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری