سنگ مزار مرمر سفید 222

تومان۳۷,۴۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سفید در ابعاد 160 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با کتیبه،باکس کتیبه و باکس ارتفاع 35 سانتی متری