سنگ مزار مرمر زیتونی 19

تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰

سنگ مزار مرمر زیتونی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ: 8 سانتی متری