سنگ مزار مرمر سفید 21

تومان۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سفید در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری