سنگ مزار مرمر آبی 156

تومان۲۷,۴۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر آبی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری