سنگ مزار مرمر سبز شاه مقصود 208

تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سبز شاه مقصود در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری