سنگ مزار مرمر پرتقالی 20

تومان۲۷,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر پرتقالی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی