سنگ مزار مرمر کرم 166

تومان۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر کرم در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ ک 4 سانتی متری