سنگ قبر سفید قروه 257

تومان۷,۹۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری