سنگ مزار قروه سفید 96

تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر ازنا 180 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
قرنیز ارتفاع 8 سانتی، طرح دور باغچه، کتیبه (بالاسری)، باکس کتیبه