سنگ مزار قروه سفید 116

تومان۸,۴۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز 8 سانتی مشکی ساده