سنگ مزار سفید قروه 94

تومان۹,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه 150 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی
همراه با دو دست قرنیز 8 سانتی، کتیبه (بالاسری)، باکس کتیبه