سنگ مزار سفید قروه 110

تومان۸,۴۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه درجه یک 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور 8 سانتی از جنس سنگ