سنگ مزار سفید قروه 256

تومان۹,۱۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه ممتاز در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ 4 سانتی متری