سنگ مزار سفید قروه 105

تومان۱,۸۰۰,۰۰۰

سنگ قروه در ابعاد 75 در 50
ضخامت سنگ : 3/5