سنگ مزار سفید قروه سه تکه 101

تومان۹,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سه تکه قروه هرکدام در ابعاد 50 در 50
ضخامت سنگ ها : 4 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز ارتفاع 8 سانتی و گلدان