سنگ مزار سفید قروه 262

تومان۹,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه

ابعاد 180 در 60 و ضخامت سنگ 4 سانتی متری