سنگ مزار مرمر صورتی 205

تومان۵۵,۱۰۰,۰۰۰

سنگ مزار مرمر صورتی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری