سنگ مزار مرمر کرم 204

تومان۱۹,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر کرم در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری
همراه با کتیبه (بالاسری) و یک دست قاب دور مرمر