سنگ مزار مرمر سبز 17

تومان۲۹,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سبز در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری
ابزار CNC گل برجسته