سنگ مزار مرمر سبز 11

تومان۲۴,۳۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سبز در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری