سنگ مزار سفید قروه 264

تومان۶,۳۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه

ابعاد 180 در 50 با ضخامت 4 سانتی متری