سنگ مزار سفید نانو 263

تومان۶,۶۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید نانو

ابعاد 180 در 60 و ضخامت سنگ 3 سانتی متری است.