سنگ مزار سفید قروه ممتاز 113

تومان۸,۹۰۰,۰۰۰

سنگ مزار سفید قروه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور 8 سانتی متری قروه