سنگ مزار قروه سفید 90

تومان۷,۶۰۰,۰۰۰

سنگ قبر قروه سفید در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری