سنگ مزار سفید قروه 104

تومان۸,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید سیرجان در ابعاد 180 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور 8 سانتی و کتیبه (بالاسری) 30 در 50