سنگ مزار قروه سفید 118

تومان۹,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر قروه سفید در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با قرنیز و قاب دور 8 سانتی مشکی و گلدان