سنگ قبر سفید قروه 178

تومان۶,۱۵۰,۰۰۰

سنگ قبر قروه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
10 سانت قرنیز ارتفاع