سنگ مزار سفید قروه سه تکه 193

تومان۷,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور مشکی 8 سانتی