سنگ قبر سفید قروه 178

تومان۱۰,۲۰۰,۰۰۰

سنگ قبر قروه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
20 سانت قرنیز ارتفاع