سنگ مزار سفید قروه 95

تومان۸,۵۰۰,۰۰۰

سنگ مزار سفید قروه 180 در 60 طرح دور باغچه
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با یک دست قرنیز