سنگ مزار سفید قروه 114

تومان۷,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور 8 سانتی مشکی و گلدان ساده