سنگ مزار سفید سیرجان 104

تومان۸,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید سیرجان در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور 8 سانتی و کتیبه (بالاسری) 40 در 60