سنگ مزار سفید قروه 112

تومان۹,۳۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه در جه یک در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور 8 سانتی متری مشکی طرح دار