سنگ مزار مرمر آبی 209

تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر آبی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری