سنگ مزار مرمر زیتونی 210

تومان۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر زیتونی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری