سنگ مزار مرمر هویجی 207

تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر هویجی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری