سنگ مزار مرمر سبز 22

تومان۴۹,۰۰۰,۰۰۰

سنگ مزار مرمر سبز در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری