سنگ مزار مرمر پرتقالی 10

تومان۲۶,۴۰۰,۰۰۰

سنگ مزار مرمر پرتقالی در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 8 سانتی متری