سنگ قبر مرمر کرمی 442

تومان۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

سنگ 8 سانتی مرمر کرم به ابعاد 160*60

کلاف 30 سانتی گل برجسته کلاف مدادی 15 سانتی

قاب دور مرمر 10 سانتی

کتیبه 90*60 گل برجسته باکس 60 سانتی ساده