سنگ مزار مرمر سبز 04

تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سبز در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 6 سانتی متری