سنگ مزار مرمر سبز 12

تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سنگ مزار مرمر سبز در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری