سنگ مزار سفید قروه 202

تومان۴,۸۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه درجه یک در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری