سنگ مزار سفید قروه 194

تومان۱۱,۳۰۰,۰۰۰

سنگ قبر قروه سه تکه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور 8 سانتی، کلاف (باکس)، کتیبه (بالاسری) و باکس کتیبه