سنگ مزار مرمر سفید 05

تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر سفید در ابعاد 150 در 50
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری