سنگ مزار مرمر سفید 24

تومان۴۲,۳۰۰,۰۰۰

سنگ مزار مرمر سفید در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری