سنگ مزار مرمر کرم 167

تومان۱۳,۸۰۰,۰۰۰

سنگ قبر مرمر کرم در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 4 سانتی متری
ابزار دور گرد