سنگ مزار سفید قروه سه تکه 193

تومان۵,۵۰۰,۰۰۰

سنگ قبر سفید قروه در ابعاد 180 در 60
ضخامت سنگ : 3 سانتی متری
همراه با یک دست قاب دور مشکی 8 سانتی

دسته: